ban ca zui doi thuong

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

ban ca zui doi thuong

banÔ thái hậu nghe xong những lời này, trái tim thình thịch đập nhanh hơn, trên mặt lại vẫn tự mình cố gắng giả bộ trấn định nói: doiY Tiên chậm rãi lắc đầu: doiNăm đó ta từng nói, nàng phải là của ta, chỉ là của riêng ta mà thôi. doiHương Hương mơ màng trong lòng Lý Cáp nói: doiTừ nay về sau, nơi này chính là địa bàn của Lý Cáp ta!

banMượn lực Lý Cáp nhảy hai nhảy như con bọ chó vọt được lên tường thành rồi vọt vào trong. zuiNghĩ xong, Sầm Ngu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Cáp, dưới sự chế trụ hai Vũ lâm quân thị vệ cùng ba tên ngự tiền thị vệ hướng về phía Lý Cáp quỳ một gối xuống, miệng còn cao giọng hô một câu tiếng Hồ. banCông Tôn Vô Tình liếc qua một cái rồi lại ném ra hai chữ “không được”. banBa con trâu các ngươi, ai cho phép cưỡi ngựa. banNgười dịch: Sắc Điểu

caCăn bản là không có khả năng. Chưa nói đến muốn đi lên đỉnh Thiên Sơn khó khăn đến cỡ nào, thiên hạ có thể bằng sức một mình đi lên, ít càng thêm ít. Cho dù tới đỉnh Thiên Sơn, nước cũng không phải là người thường có thể uống được. Nước Thiên trì có thể nấu chảy sắt thép, bất luận là cái gì, chỉ cần đụng đến một giọt, lập tức bị nóng chảy, càng đừng nói đến việc uống được. Có thể không bị nước Thiên trì gây thương tích, hẳn là Thánh chủ được thiên thần lựa chọn. Lý tướng quân không chỉ tắm rửa trong Thiên trì vô sự, còn hái được Thiên Sơn Tuyết Liên trở về, lại càng khuất phục được Thiên Sơn thần thú Hỏa Kỳ Lân, con nói xem còn sai được sao? caLý Cáp nói với Thiên Tú: banCó! Có! Người đâu! Mau dẫn bọn Dương nữ hiệp vào trong trang viên nghỉ ngơi, mau mau gọi đại phu đến! thuong Không có ý quấy rầy. Thỉnh hai vị quý nhân tôn tính đại danh? banLại có chuyện gì thế?


link:http://marylandgreathomes.com/npl/cc18957zws0835.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://marylandgreathomes.com